Informator

Aktualności

Czasopisma IOS Press

14-04-2011

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do czasopism wydawnictwa IOS Press.
Na okres trzymiesięcznego testu uzyskaliśmy dostęp do 92 pełnotekstowych czasopism obejmujących nauki przyrodnicze, ścisłe (w tym informatykę), społeczne i medycynę.

Dostęp potrwa do końca maja 2011 roku i jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni.
Wszystkie aktualności