Informator

Aktualności

Uwaga!

18-02-2010

ARIANTA - pakiet naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych dostępnych bezpłatnie w sieci (w całości bądź w wyborze) jest już zamieszczony na Liście A-Z czasopism elektronicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Baza zawiera informacje oraz linki do polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

Baza Arianta jest udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, tworzą ją pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.
Wszystkie aktualności