Informator

Aktualności

Current Contents

11-01-2006

W związku z rezygnacją od 2005 roku z prenumeraty bazy Current Contents zapraszamy do korzystania z uniwersalnej bazy interdyscyplinarnej Science Citation Index Expanded (SCI-Ex).

Baza SCI-EX tworzona jest przez Institute for Scientific Information, zawiera dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z ok. 5300 czasopism naukowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii, nauk biologicznych, nauk medycznych, rolnictwa, ekologii, geografii, geologii, oceanografii, meteorologii, nauk technicznych, informatyki i in.
Indeksuje ponad 5300 czasopism; abstrakty zawarte w SCI-Ex wyczerpują zawartość wszystkich segmentów przyrodniczo-technicznych Current Contents. Każdy rekord w bazie SCI-Ex zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy "cited reference searching" pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora (lub współautora).
Z bazy można korzystać z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej (identyfikacja po IP komputera). W ICM znajdują się obecnie roczniki SCI-Ex 1996-2004 zajmujące ok. 91 GB. Baza jest aktualizowana tygodniowo i udostępniana w systemie Web of Science.

Wejdź: http://zatoka.icm.edu.pl/WoS/CIW.cgi
Wszystkie aktualności

9