Informator

Aktualności

Central & Eastern European Academic Source

01-10-2009

Wielodziedzinowa i wielojęzyczna baza danych, zawierająca pełnotekstowe publikacje naukowe dotyczące wszystkich aspektów krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Kolekcja zawiera ponad 375 pełnotekstowych czasopism naukowych.
Lista tytułów

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy na platformie EBSCOhost

Dostęp potrwa od 1 października do 31 grudnia 2009 roku.

Zakres tematyczny bazy to, między innymi:

  • Ekonomia i Biznes
  • Historia
  • Prawo
  • Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
  • Lingwistyka
  • Literatura
  • Medycyna
  • Nauki polityczne
  • Socjologia  • Wszystkie aktualności

9