Informator

Aktualności

Nowa baza!

14-01-2009

Od stycznia 2009 roku mamy dostęp do interdyscyplinarnej bazy abstraktów i cytowań Scopus wydawanej przez firmę Elsevier. Baza zawiera informacje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych.

Scopus jest dostępny z komputerów zarejestrowanych w sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
wejdź

Dokumenty źródłowe to około 15.000 tytułów recenzowanych czasopism naukowych, wśród których ponad 50% to publikacje europejskie, również polskie. Oprócz czasopism naukowych baza zawiera także opisy patentowe. Przy opisach artykułów oprócz streszczeń podana jest również bibliografia załącznikowa oraz informacja o cytowaniach (ile razy praca była cytowana i przez kogo).
Baza wyposażona jest w inteligentne narzędzia dające możliwość między innymi:

  • uzyskania analizy cytowań od 1996 z opcją wyłączenia autocytowań - Citation Tracker
  • oceny dorobku naukowego wg tzw.Indexu Hirscha - H Index
  • identyfikacji konkretnej osoby, np. spośród autorów o tym samym nazwisku - Author Identyfier
  • automatycznego tworzenia bibliografii

Scopus jest zintegrowany z naukową wyszukiwarką Scirus, dzięki czemu umożliwia również przeszukiwanie zasobów internetowych.

Więcej informacji na temat bazy można znaleźć na stronie http://info.scopus.com/

Przewodnik użytkownika pdf.
Wszystkie aktualności