Informator

Aktualności

Derwent Biotechnology Abstracts

02-04-2008

Do końca kwietnia uzyskaliśmy dostęp testowy do bibliograficzno-abstraktowej bazy Derwent Biotechnology Abstract. Baza oferuje kompleksowy przegląd najnowszych i najważniejszych badań w nauce i technologii z dziedziny biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odkryć w produkcji komercyjnej i przemysłowej. Zawiera abstrakty z ponad 1200 najważniejszych naukowo-technicznych czasopism na świecie, patenty z 40 organizacji rejestrujących odkrycia naukowe oraz referaty konferencji międzynarodowych.

Dostęp z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni - Wejdź

Baza Derwent Biotechnology Abstracts omawia wszystkie aspekty dziedziny, w tym inżynierię genetyczną i biochemiczną, fermentacje i kultury komórkowe, utylizację odchodów przemysłowych. Każdy z ponad 274000 wpisów zawiera podstawowy tytuł artykułu oraz tytuł rozszerzony o informacje uzupełniające, dane o uzyskanych patentach, pełne informacje bibliograficzne oraz zwięzłe streszczenie wskazujące metodę badań oraz ich wyniki i wnioski. Również dostępne są wzory i formuły, wykresy i diagramy.