Informator

Aktualności

Nature

19-11-2007

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do elektronicznej wersji czasopisma Nature na platformie Ovid.
Test potrwa do dnia 15 grudnia 2007 roku. Dostęp z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.

wejdź
Wszystkie aktualności

9