Informator

Aktualności

Nowe bazy w EBSCO

23-10-2007

Do dnia 16 stycznia 2008 roku na platformie EBSCO, w ramach dostępu testowego, możemy korzystać z następujących baz:

  • Environment Complete
  • CAB Abstract
  • FSTA – Food Science and Technology Abstracts

wejdź

Environment Complete - tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak rolnictwo, ekologia, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarka wodna, geografia, zanieczyszczenia środowiska, gospodarka odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, polityka państwa, aspekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień.
Baza zawiera ponad 1.670.000 rekordów bibliograficznych z ponad 1.600 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1950 r. Obejmuje pełny tekst około 600 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych w zakresie ochrony środowiska jak Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology, i inne. Ponadto baza zawiera ponad 100 monografii pełnotekstowych jak np. Encyclopedia of World Environmental History, Advances in Water Treatment & Environmental Management, i inne.

CAB ABSTRACTS - bibliograficzna baza danych tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International. Obejmuje opisy bibliograficzne i streszczenia dokumentów źródłowych z ponad 130 krajów. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrony środowiska, socjologia wsi. Rocznie przybywa ok. 200 000 opisów. Zakres czasowy od 1990 r.

FSTA (Food Science Technology Abstracts) - abstraktowa baza bibliograficzna z zakresu nauki o żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii żywności, toksykologii żywności i in. Zakres czasowy od 1990 r.

Przypominamy o możliwości uzyskania dostępu do baz EBSCO z komputerów domowych (tel: 061-848-78-18;061-848-78-17 lub e-mail: ewach@au.poznan.pl; bginfo@au.poznan.pl)
Wszystkie aktualności

9