Informator

Aktualności

CAB Abstracts Plus

29-05-2007

Do dnia 30 czerwca 2007 roku uzyskaliśmy bezpłatny dostęp testowy do bazy CAB Abstracts Plus. W skład bazy wchodzą następujące komponenty:

  • CAB Abstracts
  • CAB Reviews
  • CAB Abstracts Full Text Select
  • Distribution Maps of Plant Diseases
  • Distribution Maps of Plant Pests
  • Descriptions of Fungi and Bacteria

Dostęp z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej.
http:// web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=c178060

CAB Abstracts
Bibliograficzna baza danych tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International. Obejmuje bibliograficzne i streszczenia dokumentów źródłowych z ponad 130 krajów. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi. Rocznie przybywa ok. 200 000 opisów. Zakres czasowy od 1990 r.

CAB Reviews
Czasopismo dostępne wyłącznie online. Zawiera informacje i analizy na temat bieżących badańw rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, weterynarii, nauce o żywności i żywieniu, ochronie środowiska,zasobach naturalnych, ochronie roślin, fitopatologii, ogrodnictwie, biotechnologii i innych pokrewnych dziedzinach, które obejmuje CAB Abstracts.

CAB Abstracts Full Text Select
Kolekcja ta zawiera pełne teksty artykułów, materiałów konferencyjnych, raportów rządowych, raportów organizacji międzynarodowych i niektórych czasopism. Większość z tych materiałów to materiały dotychczas trudno osiągalne.
Polish resources @cabi
CABI Full Text conferences
CABI Full Text journals

Distribution Maps of Plant Diseases
Mapy zawierają informacje na temat występowania najważniejszych chorób roślin rolniczych, sadowniczych i leśnych. Publikowane od 1942 roku we współpracy z European and Mediterranean Plant Protection Organization i wydawane dwukrotnie w ciągu roku. Na koniec 2006 kolekcja zawierała 990 map. Mogą być przeszukiwane wg roku publikacji lub rejonu występowania choroby.

Distribution Maps of Plant Pests
Mapy zawierają informacje na temat występowania najważniejszych szkodników roślin rolniczych i leśnych. Są przygotowywane we współpracy z European and Mediterranean Plant Protection Organization i wydawane dwukrotnie w ciągu roku (od 1951 roku). Na koniec 2006 baza zawierała 685 map. Mogą być przeszukiwane wg roku publikacji lub rejonu występowania szkodnika.

Description of Fungi and Bacteria
Opisy grzybów i bakterii. Publikowane są w zestawach cztery razy w roku. Każdy zestaw zawiera szczegółowe opisy patogenów, ilustracje, informacje o rejonach występowania, sposobach rozprzestrzeniania oraz odnośniki do literatury.

Dostęp do poszczególnych segmentów CAB Abstracts Plus odbywa się bezpośrednio z bazy CAB Abstracts na platformie Ovid WebSPIRS. W najprostszy sposób można uzyskać dostęp do pełnych tekstów poszczególnych segmentów bazy, wpisując w oknie wyszukiwawczym:

  • FR in SC dla segmentu CAB Reviews (Current File)
  • FX in SC dla segmentu Descriptions of Fungi and Bacteria
  • FW in SC dla segmentu Distribution Maps of Plant Diseases
  • FV in SC dla segmentu Distribution Maps of Plant Pests

Pełne teksty w postaci plików PDF są dostępne po kliknięciu na link pod rekordem (WEBLH: CAB Abstract Plus).
Wszystkie aktualności

9